Курс совершенствования методики преподавания китайского языка

оқытушларға арналған курс

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Филология факультеті
Біліктілікті арттыру және қосымша білім беру институты

Қытай тілін оқыту әдістемесін жетілдіру курсы
А1-А2 дәрежесі
В1-В2 дәрежесі
С1-С2 дәрежесі

Тыңдаушылар санаты: Мектеп мұғалімдері, ЖОО оқытушылары, мемлекеттік және компания қызметкерлері.
Курстың өткізілу уақыты: желтоқсан,2021/қаңтар/ақпан 2022 ж.
Оқыту тілі: қазақ/ орыс/ қытай
Курстың өткізілу форматы: Оффлайн/онлайн
Дәріс берушілер: Ахметбек Г., к.и.н, доцент, Акбарқан Д., Phd, Жылқыбекұлы Б., к.ф.н, доцент
Байланыс телефон: 8(7271) 709500 ішкі 32108/32109, 87081905336
e-mail: dauletakbar@mail.ru